Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2018

zezarlamkredke
Dobrze się idzie 
krajem nieba polnego 
i krajem wiosennego lasu 

Wtedy słyszysz 
jak storczyki 
krzyczą wniebogłosy: 
Kochaj - tylko kochaj 
dla wszystkich 
starczy miłości 

Mnie nie trzeba 
dwa razy powtarzać 
— Adam Ziemianin
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu
zezarlamkredke
7059 6a42
Reposted from4777727772 4777727772 viain-flagranti in-flagranti
zezarlamkredke
8673 378f
zezarlamkredke
7425 0e0c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazieloonomi zieloonomi
zezarlamkredke
Pozwól się kochać, uśpij to, przez co byłaś nieszczęśliwa.
— Laura Adori - "Żywioły Lukrecji"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viain-flagranti in-flagranti
zezarlamkredke
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— jakoś tak by to było
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viain-flagranti in-flagranti
zezarlamkredke
zezarlamkredke

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl viain-flagranti in-flagranti
zezarlamkredke
zezarlamkredke
zezarlamkredke
Być może jest to właściwa osoba, ale chwila nie jest właściwa.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viain-flagranti in-flagranti
zezarlamkredke
4917 0ca1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viain-flagranti in-flagranti
zezarlamkredke
W życiu poznajesz ludzi. O niektórych nigdy więcej nie pomyślisz. U innych, zastanawiasz się co u nich słychać. U jeszcze innych - zastanawiasz się czy kiedykolwiek myślą o tobie. Są też tacy, o których nie chcesz nigdy więcej pomyśleć. Ale to robisz.
— Clive Staples Lewis.
Reposted fromnutt nutt viain-flagranti in-flagranti

March 23 2018

zezarlamkredke
0238 f8cc 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viahumane humane
zezarlamkredke
Reposted frommr-absentia mr-absentia viawarkocz warkocz
zezarlamkredke
9588 18c1
Reposted fromabstratv abstratv viawarkocz warkocz
zezarlamkredke
1659 fb6a
Reposted fromarumhc arumhc viacudoku cudoku
zezarlamkredke
1674 413b 500
Marcin Świetlicki.
Reposted fromnutt nutt viacudoku cudoku
zezarlamkredke
2109 fb42 500
Reposted fromaddiodelpassato addiodelpassato viawarkocz warkocz
zezarlamkredke
0773 0622 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl