Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

zezarlamkredke
6069 bb10
Reposted fromkotowate kotowate viadusz dusz
zezarlamkredke
9310 a1c9
Reposted fromwkropki wkropki viadusz dusz
zezarlamkredke
8809 4d22
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viasatyra satyra
zezarlamkredke
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon vianyaako nyaako
4176 4d70 500
Reposted fromthecrapshoot thecrapshoot viakarna karna
zezarlamkredke
"Nie ma smutniejszego miejsca na świecie niż puste łóżko."
— Gabriel García Márquez - "Kronika zapowiedzianej śmierci"
zezarlamkredke
0285 09c1
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viadusz dusz
zezarlamkredke
4230 41e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
zezarlamkredke
9784 ff0f
Reposted fromwazelina wazelina viasuben suben
zezarlamkredke
0406 fffe
Reposted fromAmericanlover Americanlover viasuben suben
4627 a459 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viastarryeyed starryeyed
zezarlamkredke
1740 45b1
zezarlamkredke
Ja po prostu chcę za dużo i zbyt nagle.
— ja po prostu jestem trochę głupia
Reposted fromwerterowska werterowska vianyaako nyaako
zezarlamkredke
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viakarna karna
zezarlamkredke
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaszydera szydera
zezarlamkredke
Czekam na wiosnę, rower, letnie burze, kawę mrożoną, świeże truskawki, słońce, gwiazdy, ciepły wiatr, krótkie spodenki, opaleniznę, rolki, zdjęcia, zachody słońca, dłuższe dni, wczesne wschody, długie spacery, lato, wakacje, wodę, morze, plażę.
— powrót zupy

February 16 2017

zezarlamkredke
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
zezarlamkredke
zezarlamkredke
7828 daeb
Reposted from1923 1923 viapersona-non-grata persona-non-grata
zezarlamkredke
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl