Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2018

zezarlamkredke
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
zezarlamkredke
8621 d76a 500
Reposted fromnutt nutt viamalinowowa malinowowa
zezarlamkredke
Nie ma Cię, ale biorę Cię pod uwagę. Cały czas.

— On
Reposted fromtake-care take-care viaczoo czoo
zezarlamkredke
4257 c74f
Reposted frompastelowe pastelowe viablackdrama blackdrama
zezarlamkredke
5710 d9fb 500
Reposted fromrol rol viamalinowowa malinowowa
zezarlamkredke
2659 fe2a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamalinowowa malinowowa

June 23 2018

zezarlamkredke
9155 f8c0 500
Reposted frommatwin matwin vianieobecnosc nieobecnosc
zezarlamkredke
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
5000 4f0c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vianieobecnosc nieobecnosc
zezarlamkredke

Nikt nie jest tak samotny jak człowiek zakochany bez wzajemności."

— Ewa Nowak
zezarlamkredke
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena vianieobecnosc nieobecnosc
zezarlamkredke
I jest taka noc podczas której zbiera się na płacz, a do domu wraca się okrężną drogą.
— true
Reposted fromchocoway chocoway vianieobecnosc nieobecnosc
zezarlamkredke
Za nic nie da się zapomnieć tego, o czym chce się zapomnieć. 
— Murakami, Zniknięcie słonia.
Reposted fromevenso evenso vianieobecnosc nieobecnosc
zezarlamkredke
- Oddzwonię później, teraz nie mogę przeklinać.
Reposted fromscorpix scorpix vianieobecnosc nieobecnosc
9652 3441 500
Reposted frompeekadora peekadora vianieobecnosc nieobecnosc
zezarlamkredke
Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton
zezarlamkredke
9434 072e 500
zezarlamkredke
6427 b802 500
Reposted fromkrolowanocy krolowanocy vianikotyna nikotyna
zezarlamkredke
Mój chujowy charakter nie pozwala mi na to, aby z kimś być
— nevermind
zezarlamkredke
1588 5465 500
Reposted fromdoener doener vianikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl