Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2018

zezarlamkredke
8872 b638 500
Reposted fromhagis hagis viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
zezarlamkredke
Mama dzisiaj mi powiedziała, że traktuję ludzi za bardzo "na zawsze"
— nikt nie jest na zawsze.
zezarlamkredke
2570 e6b6
zezarlamkredke
2061 4325 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaflyingheart flyingheart
zezarlamkredke
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viaflyingheart flyingheart
zezarlamkredke
9820 b9dc 500
Reposted fromkotowate kotowate viapodkreslajmnie podkreslajmnie

December 27 2017

zezarlamkredke
1525 d24c
Reposted fromoiv13 oiv13 viarock-sex-love rock-sex-love
zezarlamkredke
Nie ma nic potworniejszego od nieprzerwanego płaczu, odgłosu sypania się na kawałki.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarock-sex-love rock-sex-love
5103 9dc9 500
zezarlamkredke
3696 2dcc 500
Reposted from777727772 777727772 viarock-sex-love rock-sex-love
zezarlamkredke
0870 a20f
zezarlamkredke
4565 37e2 500
0105 beb2 500
Reposted fromdivi divi viaweakness weakness

December 24 2017

Chciałabym poleżeć na Tobie i posłuchać bicia Twojego serca
— moja głowa (via bez-granicznie)

teraz

(via zgorszeni-e)

Reposted fromblutelf blutelf viawhizzkid whizzkid
zezarlamkredke
Najbardziej przeraża mnie to, że ciebie nie ma, a ja nadal muszę oddychać.
— Nina Reichter "Ostatnia spowiedź"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapikkumyy pikkumyy
zezarlamkredke
Napad zatęsknionej czułości, oszaleć można.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromyourtitle yourtitle viapikkumyy pikkumyy
zezarlamkredke
Za chwile minie kolejny rok, a ja nadal nie wiem co zrobić z życiem.
Reposted fromhaveadrian haveadrian viapikkumyy pikkumyy
0903 fa63
Reposted fromamatore amatore viadivi divi
zezarlamkredke
4950 ad1d
Reposted fromescapism escapism viadivi divi
zezarlamkredke
3252 6e7f
Reposted fromkattrina kattrina viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl